Nyskapande förvaltning
Fastighetsförvaltningen och konsultverksamheten på Adekto AB i Norrköping har nischat in sig på teknisk förvaltning, men har ambitionen att säkerställa kunskap och resurser med att ta ett större helhetsgrepp i framtiden. Receptet blir att hitta ytterligare samarbetsformer med andra bolag, tror vVD:n och delägaren Peter Klingwall.
Adekto AB är ett intressebolag till Peters bolag STN Scandinavian Tradesystem N AB och verksamheten startades redan på 80-talet i Norrköping av Peter Klingwalls far. Nu vill Peter och hans bror utveckla faderns arv till ett modernare bolag. Idag handlar det huvudsakligen om lägenhetsuthyrning och tekniskförvaltning av fastigheter på uppdrag av fastighetsägare, men Peter Klingwall vill också försöka slå sig in bredare bland större aktörer och har receptet klart.
– Jag känner att vi har kapacitet för ett större helhetsgrepp när det gäller förvaltning, ekonomi och det rent tekniska. Som ett mindre företag är vi mer anpassningsbara, tillängliga och har ett större engagemang.
Det gäller bland annat att hitta nya sätt som passar kunden och hämta kunskaper från STN Konsult AB dotterbolag till STN Scandinavian Tradesystem N AB, som länge varit observant på ny teknik och utveckling. Att utnyttja den moderna tekniken ser Peter som ett led i strategin för framgång hos kunden. Det kan bland annat innebära skapande av modeller/rapporter som ska ge en klar och tydlig bild av dagsläget till fastighetsägaren och därmed en bra beslutsgrund att stå på.
– Genom en tydlig och överskådlig information kan kunden skönja förändringar och tidigt se vad som behöver åtgärdas.

Målet är att få förvalta nya bestånd, inte enbart i Norrköping med omnejd utan helst i fler delar av Sverige. Peter vill därför gärna hitta nya kunder och ytterligare samarbetsformer med andra bolag. Idag har STN Konsult AB de större fastighetsbolagen i Sverige som kunder och hoppas på detsamma för Adekto AB. I förvaltningen ingår förutom det rent tekniska också ansvar för uthyrning och ekonomi, och att få alla dessa pusselbitar att falla på plats kan vara nog så svårt. En förutsättning är att kunna samla ihop information och föra ut kunskapen som en helhet.
Peter Klingwall har arbetat och rest en hel del i USA och samlat en hel del intryck som givit avtryck i hans affärstänkande. Idag är det många fastighetsägare som tycker att det är skönt att slippa den dagliga hanteringen, och Peter ser därför stora möjligheter att utveckla verksamheten på Adekto AB till att säkerställa kunskaper och resurser i framtiden.

Adekto / STN Konsult

Bransch:
Bygg/Fastighet/Bostad

Telefon: 0708-161692
Fax: 0708-167433


Email:
peter.klinvall@stn-system.com

Hemsida:
www.stn-system.com

Adress:
Adekto / STN Konsult
Box 690
60115 Norrköping

| 13 SENASTE FÖRETAGEN